Jacek Hałas vel Łagoda

QA & Software Testing Enthusiast

Entuzjasta testowania oprogramowania i QA

Who I am

Kim jestem

I am a Software Tester with dedication for each Project I get involved with.

My fortes are manual tests of desktop and mobile applications, test analyst tasks (such as test case and test scenario development) and preparation of technical documentation for various solutions.

Aside from testing, I am a Bachelor of Science/Engineer in Computer Science and have gathered experience in other IT-related areas. Examples of such are software and web development, system and server administration, webhosting and PC hardware and software maintenance and consulting. I have also got experience in non-IT related areas such as office work for an Attorney's at Law office.

Jestem Testerem Oprogramowania, solidnie przykładającym się do każdego projektu przy którym mam okazję pracować.

Moimi mocnymi stronami są testy manualne aplikacji desktopowych i mobilnych, opracowywanie przypadków i scenariuszy testowych, a także przygotowywanie dokumentacji technicznej dla różnych projektów.

Poza testami oprogramowania, jestem również inżynierem informatyki i posiadam doświadczenie w innych sferach z nią związanych - m.in. z tworzeniem aplikacji (w tym webowych), zarządzaniem serwerami, webhostingiem, a także konserwacją i konsultingiem sprzętu PC. Nabyłem również pewne doświadczenie pozabranżowe pracując w kancelarii adwokackiej.

My portfolio

Moje portfolio

Here are some of the projects that I have lent a hand for.

Poniżej znajdują się niektóre projekty przy których współpracowałem.

IoT consumer devices

Urządzenia typu IoT

In this project for a certain IoT devices manufacturer, I have designed and performed software tests for the provided service.

In particular, I have done tests of:

W tym projekcie dla pewnego producenta urządzeń IoT, opracowałem i wykonywałem testy oprogramowania dla udostępnianej usługi.

Uściślając, wykonywałem testy:

  • Android and iOS mobile apps
  • aplikacji mobilnych na Android i iOS
  • firmware for various IoT devices
  • oprogramowania układowego dla różnych urządzeń IoT
  • server backend for the service
  • oprogramowania serwera wspierającego usługę

Controller for IoT devices

Sterownik dla urządzeń IoT

I have designed and performed software tests for a solution for a certain telephone company.

More precisely, I have tested:

Przygotowałem i wykonywałem testy oprogramowania dla pewnej firmy z branży telekomunikacyjnej.

Konkretniej, zajmowałem się testami:

  • mobile apps for Android and iOS
  • aplikacji mobilnych na Android i iOS
  • firmware for the controller
  • oprogramowania układowego dla sterownika

Want to get in touch?

Jak mnie znaleźć?

You can find my contact details below.

Poniżej znajdują się moje dane kontaktowe.

Email


Skype